نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

۲ و ۳ اردیبهشت

درجه سختی سفر

متوسط تا دشوار