نوع سفر

ترکینگ، کوهنوردی

تاریخ سفر

۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت

درجه سختی سفر

متوسط