شرکت در سفرهای گروه گردشگری پرسیکا منوط به رعایت قوانین زیر است:

  1. حمل و استفاده مشروبات الکلی در سفرهای داخلی ما اکیدا ممنوع است، چنانچه علاقه به این موضوع دارید می‌توانید به شکل انفرادی و یا از روش‌های دیگر سفر کنید.

  2. واریز وجه به منزله ثبت نام نهایی و قطعی شماست و لغو ثبت نام مشمول جریمه است که بر اساس روز باقیمانده تا سفر این جریمه می‌تواند تا 100% وجه واریزی باشد. لطفا قبل از ثبت نام قطعی خود جریمه لغو سفر را از ما بپرسید اما به طور کل کنسلی ثبت نام تمام سفرهای داخلی در فاصله 48 ساعت به اجرا مشمول 100% جریمه است.

  3. گوش دادن به موسیقی با صدای بلند در برنامه‌های گروهی پرسیکا ممنوع است، در صورت نیاز حتما هدفون همراه داشته باشید.

  4. برپایی آتش در کمپ‌ها فقط با نظر سرپرست گروه ممکن است.

  5. سرپرست گروه این امکان را دارد که بر اساس تجربه و تخصص خود در هر زمانی برنامه سفر را تغییر دهد

برای قطعی شدن ثبت نام لطفا فرم مشخصات فردی زیر را تکمیل کنید: