نوشته‌ها

ترکینگ بیس کمپ آناپورنا – پاییز 1402

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱

هفت گام هفت قله، تابستان 1400