نوشته‌ها

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱