نوشته‌ها

ترکینگ ییلاقات آمل تا بابل – 25 و 26 آبان 1402

ترکینگ کلاردشت تا مجاورت دریا – آبان 1402

ترکینگ کلاردشت به کلارآباد

ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم1401

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

لاله های واژگون تا قلات شاه