نوشته‌ها

سافاری حیات وحش کنیا + سواحل مومباسا – شهریور 1402

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱