نوشته‌ها

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی(برگزار شد)

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401(برگزار شد)

مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱