نوشته‌ها

ترکینگ ییلاقات آمل تا بابل – 25 و 26 آبان 1402

ترکینگ کلاردشت تا مجاورت دریا – آبان 1402

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای اول

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400