نوشته‌ها

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای اول(برگزار شد)

روش مسئولانه دفع فضولات انسانی در طبیعت: چاله گربه

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی(برگزار شد)

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا