نوشته‌ها

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱