نوشته‌ها

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱