نوشته‌ها

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای اول(برگزار شد)

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی(برگزار شد)

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401(برگزار شد)

مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱