نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱