نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱