نوشته‌ها

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان

سفر گروهی به بام جهان؛ ترکینگ بیس کمپ اورست(نوروز 1403)

تب زرد و مالاریا: اقدامات موثر قبل از سفر به قاره آفریقا

راهنمای جامع شفق قطبی + هر آنچه که باید بدانید

صعود به قلل خرسنگ و کهون – آماده سازی دماوند

ترکینگ جهان نما؛ زیارت به شموشک

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای اول

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان

پیمایش کلیژ به دیوزناو به پالنگان