نوشته‌ها

صعود به قلل خرسنگ و کهون – آماده سازی دماوند

گام به گام تا قله دماوند – تابستان 1402

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا