نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان