نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان(برگزار شد)

سفر به دنیای بدون نور؛ پیمایش غار رودافشان(برگزار شد)