نوشته‌ها

صعود به قلل خرسنگ و کهون – آماده سازی دماوند

گام به گام تا قله دماوند – تابستان 1402

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان