نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

8 تا 10 اردیبهشت

درجه سختی سفر

دشوار