Travel Deeper

با پرسیکا عمیق تر سفر کن
Persicatour#

Travel Deeper

با پرسیکا عمیق تر سفر کن
Persicatour#

پرسیکاتور

سفرهای گذشته پرسیکا

عمیق تر سفر کن - کلیک کنید

سفرهای ما را از اینجا دنبال کنید

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

صعود به قله درفک؛ مسیر غربی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

سفر به دنیای بدون نور؛ پیمایش غار رودافشان

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

هفت گام هفت قله

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

ترکینگ منطقه حفاظت شده جهان نما، جنگل زیارت تا شموشک

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

ترکینگ رویایی آب بر به لات

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

لاله های واژگون تا قلات شاه

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

سنگچال به دیوا

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

ییلاقات اردبیل به گردنه حیران گیلان؛ آلادیزگه به گیلده

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

سفر به کلوت های شهداد، باغ شازده ماهان و بازار کرمان

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش

سفر به پارک ملی کویر؛ کاروانسرای قصر بهرام و جاده ابریشم

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مسعود فرح بخش
بارگذاری موارد بیشتر