تب زرد و مالاریا: اقدامات موثر قبل از سفر به قاره آفریقا

نویسنده: مسعود فرح بخش