نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

2 و 3 اردیبهشت

درجه سختی سفر

متوسط تا دشوار