نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

۲۳ و ۲۴ اردیبهشت

درجه سختی سفر

دشوار