نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

12 تا 16 خرداد

درجه سختی سفر

دشوار (روز آخر آسان)