نوع سفر

کوهنوردی

تاریخ سفر

خرداد تا مرداد ۱۴۰۰

درجه سختی سفر

متوسط تا خیلی دشوار