نوع سفر

کوهنوردی

تاریخ سفر

خرداد تا مرداد 1400

درجه سختی سفر

متوسط تا خیلی دشوار