صعود به قله آرارات، بام کشور ترکیه

تجربه یک صعود برون مرزی 5000 متری