صعود به قله کلیمانجارو، بام قاره آفریقا

تا مرز 6000 متر با پرسیکا