تعریف و درجه سختی سفرها

درجه سختی سفرهای پرسیکا چگونه است

قوانین محیط زیستی پرسیکا

مرامنامه ده بندی محیط زیستی پرسیکا:

شرایط لغو سفرها

توجه: شرایط لغو سفرهای خارجی متفاوت می باشد و هر سفر شرایط خاص خود را دارد، برای آگاهی از شرایط لغو ثبت نام برای سفرهای خارجی به توضیحات همان سفر مراجعه کنید


شرایط انصراف و ابطال سفرهای داخلی پرسیکا:


در صورت لغو سفر از طرف پرسیکا در هر بازه زمانی مانده به سفر 100% مبلغ به مسافر بازگردانده می شود