سفرنامه صعود به کوه سبلان با پرسیکا

نویسنده: محمدرضا گل آقایی