سفر گروهی بیس کمپ اورست + بازدید پارک ملی چیتوان

این همان سفری است که هرگز فراموش نمی کنید…