ترکینگ بیس کمپ آناپورنا – پاییز 1402

سافاری حیات وحش کنیا + سواحل مومباسا – شهریور 1402

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای دوم

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای اول

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱