سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402مهاجرت بزرگ؛ تور حیات وحش کنیا – از 7 مهر 1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱