نوشته‌ها

دریاچه سوها به آبشار لوشکی به لمیر

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای دوم

ترکینگ ماسوله به ماسال – اردیبهشت 1402

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402تور صعود به قله درفک – مسیر غربی

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱