نوشته‌ها

سفر به قرقیزستان: ترکینگ در قلب تیان شان

ترکینگ باشکوه قفقاز: مستیا به اوشگولی

سفر به شمالگان: در جستجوی شفق قطبی + سیبری(تور روسیه بهمن 1402)

سفر گروهی به بام جهان؛ ترکینگ بیس کمپ اورست(نوروز 1403)

ترکینگ ییلاقات آمل تا بابل – 25 و 26 آبان 1402

ترکینگ کلاردشت تا مجاورت دریا – آبان 1402

گام به گام تا قله دماوند – تابستان 1402

ترکینگ بیس کمپ آناپورنا – پاییز 1402

دریاچه سوها به آبشار لوشکی به لمیر

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای دوم