نوشته‌ها

ترکینگ ییلاقات آمل تا بابل – 25 و 26 آبان 1402

ترکینگ کلاردشت تا مجاورت دریا – آبان 1402

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

ترکینگ کلاردشت به کلارآباد

روش مسئولانه دفع فضولات انسانی در طبیعت: چاله گربه

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱