روش مسئولانه دفع فضولات انسانی در طبیعت: چاله گربه